Tehno-partner d.o.o.


Misija

U vrijeme široke ponude roba iz naše branše i oštre tržišne utakmice koja je u toku,
razvijamo poseban odnos prema našim kupcima temeljen na prepoznavanju njihovih potreba i realnih mogućnosti,
te pružanju kompletnog servisa u dijelu odmazivanja - od isporuke proizvoda, kontrole ponašanja proizvoda u toku
primjene, savjetovanja i edukacije korisnika, do zbrinjavanja otpadnih ulja.
Pratimo i mjerimo zadovoljstvo kupaca našim servisom i kontinuirano ga unapređujemo.
Najvrijednija imovina poduzeća je znanje i stručnost djelatnika koji u njemu rade.
Kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem djelatnika podižemo nivo njihove stručnosti i povečavamo znanje o području naše djelatnosti kako bi osigurali konstantno podizanje kvalitete naših usluga.
Ovakvim pristupom osigurat ćemo prepoznatljivost poduzeća i proizvoda iz prodajnog asortimana na tržištu, njegovo učvršćivanje i u konačnici odlučujuću prednost pred konkurencijom.