Tehno-partner d.o.o.


Tehno-partner d.o.o.
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Varaždinu MB 2178508

Sjedište: Cehovska 12, HR-42000 Varaždin
Žiro-račun VABA banka Varaždin 2489004-1120006068,
Zastupano po direktoru Josipu Žnidariću
Komercijala: +385 42/ 204-471, 204-468
Fax +385 42 241 282
info@tehno-partner.hr, tehno.partner.varazdin@gmail.com
Ime i prezime:
Tvrtka:
(može se unijeti bilo koja informacija)
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Predmet:
Poruka: